Gemeenten wijzen claim 11,5 miljoen curator Licom af

De elf aandeelhoudende gemeenten van het voormalige Licom NV gaan niet akkoord met een vordering van afgerond 11,5 miljoen euro die de curatoren van het failliete Licom NV bij de gemeenten hebben neergelegd. Dat heeft bestuurssecretaris Fred Dijk de betroffen gemeenteraden laten weten. De curatoren Frits Udo en Hubert Savelkoul stellen dat de gemeenten het…

11 maart 2014 by Brunssum Wegwijzer

De elf aandeelhoudende gemeenten van het voormalige Licom NV gaan niet akkoord met een vordering van afgerond 11,5 miljoen euro die de curatoren van het failliete Licom NV bij de gemeenten hebben neergelegd. Dat heeft bestuurssecretaris Fred Dijk de betroffen gemeenteraden laten weten.

De curatoren Frits Udo en Hubert Savelkoul stellen dat de gemeenten het faillissement van Licom hebben veroorzaakt, omdat die volgens hen hebben toegezegd het volledige exploitatietekort van Licom over 2012 af te dekken.

En die belofte niet zijn nagekomen. Het in het begrote exploitatietekort van 5,5 miljoen viel uiteindelijk hoger uit. De curatoren eisen dit bedrag alsnog op.
Verder claimen ze in totaal zes miljoen euro voor de schade die Licom en haar crediteuren zouden hebben geleden. De curatoren willen de helft als voorschot uitbetaald zien.

Tot er uitsluitsel is over deze totaalvordering van 11,5 miljoen euro, weigeren de curatoren geld dat ze niet hebben gebruikt van het door gemeenten ter beschikking gestelde boedelkrediet terug te betalen: het gaat om 1,2 miljoen euro.
Men wil dit bedrag verrekenen met de vordering aan de aandeelhoudende gemeenten.
Bron: Limburger/LD